Nowoczesne rolnictwo

rolnictwo1

Rolnictwo było kiedyś najważniejszym czynnikiem, który przesądzał o potędze gospodarczej kraju. Obecnie sytuacja ta uległa zmianie, jednakże bagatelizowanie znaczenia rolnictwa jest błędem.

Nowoczesne metody wykorzystywane w rolnictwie są niewątpliwie bardziej wydajne od tych, które stosowane były wcześniej. Jeśli porusza się współcześnie zagadnienie rolnictwa, nie sposób wspomnieć o obszarach rolnych i ilościach produktów bez porównania większych niż jeszcze nawet kilkadziesiąt lat temu. Z tej też przyczyny nowoczesne rolnictwo bez wątpienia wymaga większych nakładów, aby można było nazwać je opłacalnym. Nowoczesność w rolnictwie to też na pewno stosowanie wydajnych maszyn oraz nowatorskich sposobów uprawy roślin.

11.03.2014. 11:20

Rolnictwo w naszym kraju w 21 wieku

W dzisiejszych czasach można zaobserwować bardzo szybki postęp technologiczny. Dotyczy on wielu dziedzin gospodarki. Szybko postępująca mechanizacja i komputeryzacja pozwala na lepszą wydajność pracy, na osiąganie wyższych efektów przy niezmienionych nakładach kapitału. Tak samo jest w rolnictwie.

Wystarczy wybrać się do pierwszego lepszego gospodarstwa rolnego, aby zaobserwować zmiany jakie zaszły w rolnictwie na przełomie lat. Gospodarstwa są modernizowane, nowe maszyny i urządzenia sprawiają, że produkty rolne są coraz lepszej jakości, a dodatkowo jest ich więcej. Dzięki temu możliwe jest zaspokojenie potrzeb żywnościowych kraju, a także eksport nadwyżek za granicę. Produkty dostarcza się szybciej i na dużo szerszą skalę.

06.03.2014. 08:03

Główne uprawy zbóż w Polsce

rolnictwo

W zamierzchłych czasach nasz kraj mógł być niewątpliwie nazywany jedną z gospodarczych potęg, a siła tej gospodarki w dużej mierze opierała się na uprawie zboża. Historia pokazała jednak, iż nie zawsze Polacy byli w stanie nadążyć za zmieniającymi się trendami w rolnictwie, zmniejszył się też areał pól, na których uprawiano zboże.

Obecnie polskie rolnictwo ulega przemianom, zboże nadal zajmuje jednak jedno z najważniejszych miejsc wśród uprawianych roślin. Za jeden z najbardziej popularnych rodzajów zboża należałoby uznać pszenicę. Widok tego złocącego się latem zboża pokrywającego całe łany jest chyba znany każdemu - a nawet można powiedzieć, że stanowi swoisty symbol naszego kraju. Oprócz pszenicy sieje się też żyto i rzepak, a także wiele innych rodzajów zbóż.

25.02.2014. 09:34