Rolnictwo w naszym kraju w 21 wieku

W dzisiejszych czasach można zaobserwować bardzo szybki postęp technologiczny. Dotyczy on wielu dziedzin gospodarki. Szybko postępująca mechanizacja i komputeryzacja pozwala na lepszą wydajność pracy, na osiąganie wyższych efektów przy niezmienionych nakładach kapitału. Tak samo jest w rolnictwie.

Wystarczy wybrać się do pierwszego lepszego gospodarstwa rolnego, aby zaobserwować zmiany jakie zaszły w rolnictwie na przełomie lat. Gospodarstwa są modernizowane, nowe maszyny i urządzenia sprawiają, że produkty rolne są coraz lepszej jakości, a dodatkowo jest ich więcej. Dzięki temu możliwe jest zaspokojenie potrzeb żywnościowych kraju, a także eksport nadwyżek za granicę. Produkty dostarcza się szybciej i na dużo szerszą skalę.

06.03.2014. 08:03