Główne uprawy zbóż w Polsce

rolnictwo

W zamierzchłych czasach nasz kraj mógł być niewątpliwie nazywany jedną z gospodarczych potęg, a siła tej gospodarki w dużej mierze opierała się na uprawie zboża. Historia pokazała jednak, iż nie zawsze Polacy byli w stanie nadążyć za zmieniającymi się trendami w rolnictwie, zmniejszył się też areał pól, na których uprawiano zboże.

Obecnie polskie rolnictwo ulega przemianom, zboże nadal zajmuje jednak jedno z najważniejszych miejsc wśród uprawianych roślin. Za jeden z najbardziej popularnych rodzajów zboża należałoby uznać pszenicę. Widok tego złocącego się latem zboża pokrywającego całe łany jest chyba znany każdemu - a nawet można powiedzieć, że stanowi swoisty symbol naszego kraju. Oprócz pszenicy sieje się też żyto i rzepak, a także wiele innych rodzajów zbóż.

25.02.2014. 09:34