Główne uprawy zbóż w Polsce

rolnictwo

W zamierzchłych czasach nasz kraj mógł być niewątpliwie nazywany jedną z gospodarczych potęg, a siła tej gospodarki w dużej mierze opierała się na uprawie zboża. Historia pokazała jednak, iż nie zawsze Polacy byli w stanie nadążyć za zmieniającymi się trendami w rolnictwie, zmniejszył się też areał pól, na których uprawiano zboże.

Obecnie polskie rolnictwo ulega przemianom, zboże nadal zajmuje jednak jedno z najważniejszych miejsc wśród uprawianych roślin. Za jeden z najbardziej popularnych rodzajów zboża należałoby uznać pszenicę. Widok tego złocącego się latem zboża pokrywającego całe łany jest chyba znany każdemu - a nawet można powiedzieć, że stanowi swoisty symbol naszego kraju. Oprócz pszenicy sieje się też żyto i rzepak, a także wiele innych rodzajów zbóż.

25.02.2014. 09:34

Rozwój rolnictwa w Polsce

Rolnictwo to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki w każdym kraju - także w Polsce. Jego systematyczny rozwój decyduje o wielu ważnych kwestiach. Po pierwsze, rolnictwo zapewnia pożywienie dla wielu milionów ludzi, a także daje im pracę. Jeśli produkty rolne charakteryzują się wysoką jakością to dodatkowo mogą być eksportowane do innych krajów.

O rozwoju tego sektora w dużej mierze decydują warunki naturalne, a także nakłady finansowe. Oczywiste jest, że żyzne gleby pozwalają na uprawę lepszych jakościowo produktów. Z kolei nakłady finansowe pozwalają niwelować niekorzystne warunki glebowe czy klimatyczne. Starania, aby rolnictwo było jak najlepiej rozwinięte powinni podejmować więc nie tylko rolnicy, ale także politycy.

17.02.2014. 11:59